Logopedie

› Den Bergop ‹

Wat doen wij?

Logopedisten zijn specialisten op het vlak van schriftelijke en mondelinge communicatie. Momenteel werken wij in onze praktijk met twee logopedisten die elk hun specialisatie hebben. Wij helpen je graag verder als er zich problemen voordoen bij:

  • het leren (lezen - dyslexie, schrijven - dysorthografie en rekenen - dyscalculie)
  • de taalontwikkeling (vertraagde taalontwikkeling - dysfasie - autisme - ...)
  • de stem
  • vloeiendheid (stotteren, broddelen,...)
  • het slikken of de ademhaling (mondademen,...)
  • na een hersenbloeding of een hersentumor (afasie, dysartrie,...)
  • de ziekte van Parkinson
  • ...

Daarnaast geven wij ook studie- en huiswerkbegeleiding.

scrabble logopedie

Verbale en geschreven communicatie is niet meer weg te denken in onze wereld. Hoe klein het probleem ook is, het zal steeds ernstige gevolgen hebben om volwaardig te kunnen functioneren in onze maatschappij.


Therapeuten

Anita Hancké

Anita Hancké

Anita specialiseerde zich als logopediste in het begeleiden van kinderen met taalontwikkelingsstoornissen en leerproblemen. Door haar werk in het buitengewoon onderwijs is zij vertrouwd met de problematiek bij autisme, DOWN-syndroom, ADHD en mentale beperking. Zij schoolde zich bij in ondersteunende communicatie door o.a. een SMOG opleiding te volgen en door nascholingen te volgen bij Autisme Centraal, SIG en Gezin en Handicap. Ze volgde de opleiding over Leespraat om kinderen die niet of moeizaam tot lezen komen, toch te leren lezen. Om leerproblemen beter te begeleiden verdiepte zij zich in de problematiek rond beelddenken.

Voor meer informatie aarzel niet om ons te contacteren.

Bel 0474 51 33 81 of

Rudy Bellekens

Rudy Bellekens

Rudy is als logopedist gespecialiseerd in het werken met jongeren en volwassenen met een niet-aangeboren hersenafwijking (trombose, ziekte van Parkinson, ziekte van Alzheimer, hersentumor, multiple sclerose, ...)

Daarnaast werkt hij ook met kinderen met leerproblemen en leerstoornissen. Indien nodig begeleidt hij kinderen in het beter leren leren door de juiste studietips en studiemethode. Hij leert kinderen om zelfstandig te studeren. 

Volwassenen en kinderen met organische stemproblemen of verkeerd stemgebruik kunnen bij hem terecht.

Voor meer informatie aarzel niet om ons te contacteren.

Bel 0474 51 33 81 of