Psychologie

› Den Bergop ‹

Wat doen wij?

Een psycholoog is iemand die met je praat, tekent, speelt, ... om zo meer inzicht in je gedachten en gevoelens te verwerven. Bij Den Bergop kunnen zowel jongeren tussen de 0 en 18 jaar als volwassenen terecht voor psychologische bijstand of preventieonderzoek.

Preventieonderzoek kan zowel bestaan uit intelligentieonderzoek en/of neuropsychologisch onderzoek (aandacht-, geheugen, visuomotoriek, …).  Voor preventieonderzoek is de prijs afhankelijk van de testbatterij die wordt afgenomen. Afhankelijk van je ziekenfonds, kan een deel van het honorarium terugbetaald worden. 

In onze praktijk kan u terecht voor: 

 • Angsten
 • Depressie
 • Gedragsproblemen
 • Gezinsproblemen
 • Laag zelfbeeld
 • Opvoedingsproblemen
 • Perinatale problemen (van zwangerschap tot 1 jaar na de bevalling)
 • Preventieonderzoek
 • Problemen met emotieregulatie of sociale vaardigheden
 • Relationele en psychosociale problemen, hechtingsproblemen
 • Rouw- en verliesverwerking
 • Sombere stemming/depressieve gevoelens
 • Suïcide
 • ...

Therapeuten

Caro Obbers

Mijn naam is Caro Obbers en sinds juni 2021 ben ik afgestudeerd als Klinisch Psychologe aan de UGent (specialisatie Klinische Psychologie) 

Daarvoor heb ik Toegepaste Psychologie gestudeerd aan Thomas More Antwerpen, met ook hier een specialisatie in de Klinische Psychologie.

Ik begeleid zowel kinderen als jongeren, maar ook volwassenen met een angst-en stemmingsproblematiek en/of slaapproblemen kunnen bij mij terecht.

Kinderen en jongeren kunnen bovendien bij mij terecht voor angsten, sombere stemming/depressieve gevoelens, gedragsproblemen, laag zelfbeeld, suïcide, problemen met emotieregulatie of sociale vaardigheden, …

Bij verdere vragen help ik je graag verder.

Bel 0474 51 33 81 of

An Maes

An Maes

An Maes behaalde in 1993 haar licentiaat in de psychologie optie kind, jeugdige en gezin. Zij volgde reeds meerdere opleidingen waaronden: 
- 2-jarige opleiding gezinsbegeleiding (2000-2002)
- opleiding in het oplossingsgericht werken (2013-  2014)    

- perinataal counseler (2022) 

An heeft meer dan 25 jaar ervaring binnen bijzondere jeugdzorg als contextbegeleidster en is reeds meer dan 3 jaar vrijwilliger bij het rode kruis, afdeling Dringende Sociale Interventie.

Verder is zij lid van de VVKP (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen) en van Psychologenkring Regio Mechelen.

An biedt ook eerstelijns psychologische zorg.

Dit zijn kortdurende en/of weinig intensieve psychologische interventies die bijdragen tot het behoud of herwinnen van een algemeen psychisch welbevinden. Ze zijn voornamelijk aangewezen wanneer u een kwetsbaarheid of moeilijkheid ervaart, die een impact heeft op uw psychisch welbevinden.  An heeft een beperkt aantal plaatsen voor dit soort zorg.  U betaalt dan maximum 11 euro per sessie voor maximaal 8 sessies per jaar.

Erkenningsnummer psychologencommissie 702125516 / visumnummer 293596

Voor meer informatie aarzel niet om ons te contacteren.

Bel 0474 51 33 81 of