Psychologie

› Den Bergop ‹

Wat doen wij?

Een psycholoog is iemand die met je praat, tekent, speelt, ... om zo meer inzicht in je gedachten en gevoelens te verwerven. Bij Den Bergop kunnen zowel jongeren tussen de 0 en 18 jaar als volwassenen terecht voor psychologische bijstand ofpreventieonderzoek.

Preventieonderzoek kan zowel bestaan uit intelligentieonderzoek en/of neuropsychologisch onderzoek (aandacht-, geheugen, visuomotoriek, …).  Voor preventieonderzoek is de prijs afhankelijk van de testbatterij die wordt afgenomen. Afhankelijk van je ziekenfonds, kan een deel van het honorarium terugbetaald worden. 


Therapeuten

Caro Obbers

Mijn naam is Caro Obbers en sinds juni 2021 ben ik afgestudeerd als Klinisch Psychologe aan de UGent (specialisatie Klinische Psychologie) 

Daarvoor heb ik Toegepaste Psychologie gestudeerd aan Thomas More Antwerpen, met ook hier een specialisatie in de Klinische Psychologie.

Ik begeleid zowel kinderen als jongeren, maar ook volwassenen met een angst-en stemmingsproblematiek en/of slaapproblemen kunnen bij mij terecht.

Kinderen en jongeren kunnen bovendien bij mij terecht voor angsten, sombere stemming/depressieve gevoelens, gedragsproblemen, laag zelfbeeld, suïcide, problemen met emotieregulatie of sociale vaardigheden, …

Bij verdere vragen help ik je graag verder.

Bel 0474 51 33 81 of

Lobke

Lobke Emons

Lobke Emons behaalde haar master in de klinische psychologie met als specialisatie biologische psychologie aan de VUB in 2020.

Kinderen kunnen bij haar terecht met allerhande klachten of moeilijkheden in het dagelijkse leven. Denk aan problemen met sociale vaardigheden of assertiviteit, emotionele problemen (bv. stress, angst, laag zelfbeeld, rouw), schoolse problemen (bv. aandachts- en concentratieproblemen, plannen en organiseren) of gedragsproblemen. Momenteel volgt ze een specialisatieopleiding Psychodiagnostiek aan Thomas More om zich verder te bekwamen in de diagnostiek bij kinderen.

Daarnaast geeft Lobke psychologische begeleiding aan volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel. Tijdens haar stage kreeg ze de mogelijkheid te werken met NAH-patiënten. Zowel diagnostiek als begeleiding (bv. verliesverwerking, vermoeidheid, piekeren, gedragsveranderingen) kwamen hier aan bod.

Voor meer informatie aarzel niet om ons te contacteren.

Bel 0474 51 33 81 of