Psychologie

› Den Bergop ‹

Wat doen wij?

Een psycholoog is iemand die met je praat, tekent, speelt, ... om zo meer inzicht in je gedachten en gevoelens te verwerven. Bij Den Bergop kunnen zowel jongeren tussen de 0 en 18 jaar als volwassenen terecht voor psychologische bijstand of preventieonderzoek.

Preventieonderzoek kan zowel bestaan uit intelligentieonderzoek en/of neuropsychologisch onderzoek (aandacht-, geheugen, visuomotoriek, …).  Voor preventieonderzoek is de prijs afhankelijk van de testbatterij die wordt afgenomen. Afhankelijk van je ziekenfonds, kan een deel van het honorarium terugbetaald worden. 

In onze praktijk kan u terecht voor: 

 • Angsten
 • Gedragsproblemen
 • Gezinsproblemen
 • Laag zelfbeeld
 • Opvoedingsproblemen
 • Perinatale problemen (van zwangerschap tot 1 jaar na de bevalling)
 • Preventieonderzoek
 • Problemen met emotieregulatie of sociale vaardigheden
 • Relationele en psychosociale problemen, hechtingsproblemen
 • Rouw- en verliesverwerking
 • Sombere stemming/depressieve gevoelens
 • Suïcide
 • ...

Therapeuten

Kari

Kari Poortmans

Hallo! Ik ben Kari.​ In juni 2022 rondde ik mijn master in de klinische- en gezondheidspsychologie af aan de KU Leuven. Naast mijn werk bij Den Bergop begeleidt ik patiënten en hun gezin in AZ Voorkempen te Malle.

 

De stap zetten naar een psycholoog is spannend omdat je niet weet wat je kan verwachten. Daarom leg ik hieronder uit hoe ik te werk ga, zodanig dat je toch een idee kan krijgen van mijn werkwijze.

Tijdens onze sessies staan we samen stil bij jouw gedachten, belevingen en emoties op jouw tempo. Hierbij probeer ik jou zo goed mogelijk te begrijpen door te luisteren en vragen te stellen zonder oordeel. Vaak kan ik geen pasklare antwoorden bieden, maar door samen te spreken over de moeilijkheden en ze te verkennen kunnen nieuwe inzichten aan bod komen. Psychologische begeleiding gebeurd met vallen en opstaan, het is een proces op maat waarbij we zoeken naar een manier van werken die goed voelt voor ons beiden. Je hoeft geen ‘grote moeilijkheden’ te hebben vooraleer je een afspraak mag maken. Ook indien je een luisterend oor wenst of jezelf wat beter wil leren kennen ben je welkom.

Doorheen psychologische begeleidingen vind ik het belangrijk dat er een klik ontstaat tussen jou en mij en dat we een vertrouwensband kunnen ontwikkelen. Ik neem dan ook uitgebreid de tijd samen met jou te bespreken of mijn werkwijze past bij wat jij nodig hebt.  

Je kan met heel veel verschillende soorten vragen en moeilijkheden bij mij terecht en indien nodig verwijs ik jou door naar andere passende vormen van hulpverlening. Tijdens therapie bij kinderen en jongeren kan er naast gesprekstherapie, ook gebruik gemaakt worden van verhalen, tekeningen, spelmateriaal,… Dit wordt afgestemd op de leeftijd, ontwikkeling, problematiek en waar het kind of de jongere zich goed bij voelt.

Als klinisch psycholoog ben ik erkend door de overheid (visumnummer 369982) en de Psychologencommissie (erkenningsnummer 982134946). Hiermee ben ik gebonden aan de deontologische code, waar mijn beroepsgeheim onderdeel van is.

Voor meer informatie ivm mijn werkwijze kan je steeds een kijkje nemen op www.karipoortmans.be

Bel 0493 96 88 66 of

An Maes

An Maes

An Maes behaalde in 1993 haar licentiaat in de psychologie optie kind, jeugdige en gezin. Zij volgde reeds meerdere opleidingen waaronden: 
- 2-jarige opleiding gezinsbegeleiding (2000-2002)
- opleiding in het oplossingsgericht werken (2013-  2014)    

- perinataal counseler (2022) 

An heeft meer dan 25 jaar ervaring binnen bijzondere jeugdzorg als contextbegeleidster en is reeds meer dan 3 jaar vrijwilliger bij het rode kruis, afdeling Dringende Sociale Interventie.

Verder is zij lid van de VVKP (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen) en van Psychologenkring Regio Mechelen.

An biedt ook geconventioneerde psychologische zorg.

Dit zijn kortdurende en/of weinig intensieve psychologische interventies die bijdragen tot het behoud of herwinnen van een algemeen psychisch welbevinden. Ze zijn voornamelijk aangewezen wanneer u een kwetsbaarheid of moeilijkheid ervaart, die een impact heeft op uw psychisch welbevinden.  An heeft een beperkt aantal plaatsen voor dit soort zorg.  U betaalt dan maximum 11 euro per sessie voor maximaal 8 sessies per jaar.

Erkenningsnummer psychologencommissie 702125516 / visumnummer 293596

Voor meer informatie aarzel niet om ons te contacteren.

Bel 0474 51 33 81 of  

Sander

Sander Palma

Hallo, mijn naam is Sander Palma en ik ben klinisch psycholoog werkzaam hier in Den Bergop.

Mijn interesse heeft altijd gelegen in hoe we als mensen in elkaar zitten, waarom we soms het gevoel hebben vast te zitten in het leven, en hoe we die knopen in onszelf kunnen ontwarren. Daarom ben ik aan de opleiding Psychologie begonnen aan de KU Leuven, waar ik in de zomer van 2022 mijn Master in de Klinische Psychologie behaalde, optie Volwassenen en Ouderen. Omdat ik het belangrijk vind om steeds te blijven bijleren, start ik in het najaar van 2023 ook aan een Postgraduaatopleiding Cliëntgerichte Psychotherapie.

Bij mij kunnen (jong)volwassenen en ouderen terecht voor een brede waaier aan klachten: stress, zelfbeeld, depressie, burn-out, angst, paniekaanvallen, ASS, ADHD, persoonlijkheid, existentiële thema’s, etc. Samen bekijken we eerst welke klachten je ondervindt en waar je mee vastzit, om dan nieuwe handvaten te ontdekken en inzichten te verwerven zodat je weer krachtig en weerbaar in het leven kan staan.

Inschrijvingsnummer Psychologencommissie: 951135629

Visumnummer FOD Volksgezondheid: 375244

Bel 0474 51 33 81  of