Psychologie

› Den Bergop ‹

lucht

Wat doen wij?

kinderhandjes met verf

Een psycholoog is iemand die met je praat, tekent, speelt, ... om zo meer inzicht in je gedachten en gevoelens te verwerven. Bij Den Bergop kunnen jongeren tussen de 0 en 18 jaar terecht voor psychologische bijstand ofpreventieonderzoek.

Preventieonderzoek kan zowel bestaan uit intelligentieonderzoek en/of neuropsychologisch onderzoek (aandacht-, geheugen, visuomotoriek, …). Praktisch gezien betaal je 55 euro per consultatie. Voor preventieonderzoek is de prijs afhankelijk van de testbatterij die wordt afgenomen. Afhankelijk van je ziekenfonds, kan een deel van het honorarium terugbetaald worden. 


Therapeuten

Marinka Ravhekar

Marinka Ravhekar

Marinka (°1993) studeerde af in 2016 aan de VUB als klinisch psycholoog. Ze is erkent door de Belgische Federatie voor Psychologen (BFP) en de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP). Naast haar werk bij Den Bergop is Marinka psycho-pedagogisch consulent bij het Centrum voor Leerlingen Begeleiding (CLB). Ze begeleid er kleuter-, lagere- en secundaire scholen alsook trajecten leren en werken bij Syntra. Naast haar werkzaamheden bij het CLB en Den Bergop is ze ook vrijwilliger bij Slachtofferhulp en Tejo Mechelen. Bovendien volgt Marinka nog een opleiding “speltherapie”. Kinderen, adolescenten en jong volwassenen kunnen bij Marinka terecht voor vragen en begeleiding bij het omgaan met emoties, zoals angst, boosheid, verdriet, …  Ouders kunnen ook bij haar terecht voor een gesprek en algemene vragen rond ontwikkelings- en opvoedingsproblemen. Tijdens de sessies gaat Marinka vooral oplossingsgericht aan de slag met concreet materiaal (duplo, tekenen, educatieve spelletjes), aangepast aan de leeftijd van de cliënt.